Hur är volontärprojekt i Afrika?

443
0
blank

Afrika är en av kontinenterna med det största antalet länder med mest fattigdom och behov i hela världen. Av den anledningen finns det för närvarande olika volontärprogram, uppdelade efter region, för att erbjuda humanitärt bistånd till medborgarna.

De flesta afrikanska länder tillhör vad är känd som den tredje världenDetta innebär att många regioner har betydande behov och brist på resurser. Av denna anledning, det finns ett stort antal program volontärarbete i Afrika där du aktivt kan delta snabbt och enkelt. 

I detta fall, Adventure Volunteer är en spansk förening som organiserar denna typ av program, riktad till olika afrikanska regioner. Baserat i Valencia, samarbetar för närvarande aktivt i 15 destinationer på kontinenten, för vilka mer än 40 program har utvecklats av olika slag. Därför erbjuds medborgare hjälp till medborgare inom social, utbildnings-, miljö-, stöd till kvinnor, samhälle eller hälsoutveckling, bland andra områden.

Programmen baseras på olika utbildnings- och fritidsaktiviteterenligt de kulturella skillnaderna, samhällen och sedvänjorna i varje region med hänsyn till framför allt de ekonomiska svårigheterna och riskerna för social utslagning. 

Ghana

Vad ska du hitta i den här artikeln?

Ett av volontärprogrammen äger rum i Ghana, i mer landsbygdsområden. Det är ett program som framför allt bygger på undervisning och användning av små resurser för bidra till förbättring av utbildning av de yngsta. Det fungerar främst med barn mellan 3 och 16 år gammal och erbjuder samarbete med skolorna som varje stad kan ha.

också det finns hälsoprogram, att erbjuda allmän medicinsk vård, både i skolor och i samhällen och i små lokala hälsocentraler. 

Dessa program har utvecklats baserat på Ghanas främsta problem, såsom fattigdom, truancy, undernäring och brist på resurser, bland annat. Om du vill veta mer om detta program och de andra som erbjuds av enheten, i profilen till Äventyr Volontär YouTube, det finns en videopresentation med alla detaljer. 

Kenia

Kenya är ett annat land där olika program har utvecklats. Huvudmålet i Kenya är att arbeta med ungdomar och även med det kvinnliga samhället. Liksom i andra länder är undervisning och förstärkning av skolan väsentlig, av detta skäl söker man genom detta program resurser för att utveckla nödvändig kunskap för de små och förbättra deras färdigheter. 

Arbetet med kvinnor är också viktigt och erbjuder dem ett specifikt utbildningsprogram baserat på medvetenhet. 

El volontärarbete i Kenya Det genomförs för att skapa program som startar från landets största problem, såsom undernäring, tidig graviditet, massmedicinanvändning, fattigdom, familjevåld och HIV, bland andra. 

Andra destinationer

Förutom Ghana och Kenya, organiserar företaget volontärprogram på andra afrikanska destinationer, såsom fallet med Marocko och Uganda. Återigen är undervisning och medicinsk vård nödvändig, även om programmen har specifika egenskaper baserade på varje lands behov. 

I Marocko till exempel måste du ta hänsyn till medborgarnas kultur, Därför har den valt att organisera fritids- och fritidsseminarier, samt att tillhandahålla material och resurser, både konstnärliga och utbildande. Programmet utvecklas i samhällen som Ouarzazate, där solidaritetsläger är installerade. 

För sin del, i Uganda är undervisningen huvudpersonen, liksom att hjälpa den aktiva sökningen efter adoptivföräldrar för de minsta i landet. Av denna anledning har ett socialt barnhem också skapats för att underlätta och påskynda dessa förfaranden.